Cand.psych. Birgitte Zimmermann. Virum.

Ingen mennesker kommer igennem tilværelsen uden at opleve problemer og sorger – det er en naturlig del af tilværelsen. Som oftest kommer vi igennem vanskelighederne ved egen hjælp og med støtte fra familie og venner, men hvis vanskelighederne varer ved, og måske også belaster forholdet til omgivelserne kan der være god grund til at opsøge en psykolog. Fordelene ved at tale med en psykolog om problemerne er, at psykologen har ekspertise i at vurdere problemstillingen og erfaring i at give klienterne indsigt i deres egen situation. I psykoterapi kan klienten få hjælp til at lære nye færdigheder som gør det nemmere at håndtere problemerne på en mere hensigtsmæssig måde.